Proceshuset LDI

Kodning af template der er kompatibel med Joomla CMS 2.5, samt udarbejdelse af interaktiv forside. Design er af Henrik Topp.